SKUESPILLERENS GRUNDARBEJDE

BALCAZAR TEKNIK ® kan korfattet defineres som skuespillerens grundarbejde hvori skuespillernes base – zone — defineres og hvor vekselvirkningen mellem emotionelle energier – loop — trænes.

ZONE er betegnelsen for den første del af skuespilteknikken. Skuespilleren trænes i at finde det sted, der skal arbejdes ud fra. Målet er at skuespilleren lærer at udføre sit arbejde fra ZONEN – der hvor karakteren er sat i et spændingsfelt med udefrakommende stimuli. Herfra modelleres performansen. Teknikken er baseret på at skuespilleren finder et emotionelt åbent sted (det emotionelle øjeblik) hvor han eller hun kan begynde at udtrykke fortællingens univers. I denne del arbejdes der med kropslige øvelser såsom hvile, centrering, styrke og sansning, samt identifikation af vanetænkning.

LOOP er betegnelsen for den anden del af skuespilteknikken. Skuespilleren trænes i bevidst at beherske to vekselvirkende emotionelle energiretninger: Indtrykket fra karakterens situation (zonen) og udtrykket (performansen baseret på skuespillerens specifikke fortællemidler, såsom tekst og dramatisk vilje). Formålet er at træne skuespilleren i at være åbnet for vedkommen men uventede emotionelle processer samtidigt med det fortælles en historie med specifikke rammer

BALCAZAR TEKNIK er et grundarbejde der styrker skuespillere i at identificere og åbner sig overfor det emotionelle øjeblikke, samtidig som han eller hun sættes i stand til at knytte disse til karakterens og publikums emotionelle spændingsfelter. På dem måde bliver skuespillerens præstation levende, flydende og præcis da de emotionelle øjeblikke har afgørende betydning for hvordan fortællingen opleves af tilskueren.

BALCAZAR TEKNIK ® GRUNDTRÆNINGSKURSER – ZONE OG LOOP

Er du intresseret i flere kurser med Balcazar Teknikken? Se her:

Karakterarbejde

Tekstarbejde

Balcazar-teknik