FOR SKUESPILLERE

SKUESPILLERENS ROLLE SOM EMOTIONEL FORMIDLER

BALCAZAR TEKNIK ® er en skuespillertræning hvor skuespilleren opøver sin evne til at skabe, bruge og forvandle sin emotionelle energi i forbindelse med tekst- og karakterarbejdet. Stærke og uforudsigelige øjeblikke frigives samtidigt med at skuespilleren arbejder med den dramatiske tekst. Skuespilleren trænes i at fastholde og forstærke disse emotionelle øjeblikke der bidrager til scenisk intense indtryk.

BALCAZAR TEKNIK adskiller sig fra de mere narrative, ’storytelling-lignende’ og litterære tilgange til dramaet. Snarere tager skuespilleren afsæt i, forstærker og dramatiserer de emotionelle øjeblikke der opstår i karakter- og tekstarbejdet. Publikum får mulighed for at opleve fortællingen i et slags ’evigt her og nu’ hvor publikum gennemlever en psyko-emotionel proces, fremfor at blive præsenteret for en mere intellektuel og analytisk formidling af stoffet som let kan fremstå livløs. I stedet trænes skuespilleren i at levere en performans der vækker stærk resonans i publikum: Den enkelte beskuers emotionelle system aktiveres, vibrerer og opleves på sin egen unikke måde i takt med at skuespilleren formidler og indfører publikum i dramaet gennem brug af de emotionelle øjeblikke.

Er du intresseret i at lære mere om BALCAZAR TEKNIKKEN og kurser heri så se her:

Skuespillerens grundarbejde

Karakterarbejde

Tekstarbejde

Balcazar-teknik